Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2004

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2004

Personální záležitosti

V týmu městské policie působilo v roce 2004 celkem 34 strážníků městské policie. Jejich počet se tedy oproti roku 2003 nezměnil. Všichni z nich přitom vlastní osvědčení. I v roce 2004 vykonávali bohumínští strážníci svou činnost v Rychvaldu na základě veřejnoprávní smlouvy.

 

Přestupková a trestná činnost

Městská policie v Bohumíně řešila v roce 2004 celkem 2 297 přestupků, z toho 1 512 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům. Strážníci udělili blokové pokuty za 250 tisíc korun. Na místě přitom z této částky vybrali 146 tisíc korun. Zbytek pokut ve výši 103 tisíc korun předali k vymáhání finančnímu odboru. Přestupky majitelů psů řešili strážníci blokově ve 105 případech, 46 z nich se zabývala přestupková komise. Celkový počet přestupků, kterými se zabývala přestupková komise, byl 286.

V 19 případech použili strážníci proti výtržníkům povolené donucovací prostředky. Žádná osoba přitom nebyla zraněna a zároveň nebyla nikomu způsobena majetková škoda. Ve 209 případech použili městští policisté autoboty jako donucovací prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Provedli také kontrolu 187 podezřelých osob. Při svých zákrocích byli jedenkrát fyzicky napadeni, nikdo však nebyl zraněn. Tento čin byl označen jako útok na veřejného činitele.

Městská policie zadržela v 83 případech při páchání trestné činnosti a při závažnějších majetkových přestupcích 168 podezřelých pachatelů. Třikrát přitom strážníci zadrželi sprejery, kteří „vylepšovali“ vzhled budov. Na Obvodní oddělení Policie České republiky předvedli strážníci celkem 38 hledaných osob. Z toho se 14 z nich vyhýbalo nástupu výkonu trestu. Strážníci také zabránili útěku 127 chovanců Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně-Šunychlu. Ti se pokusili z ústavu utéci v 61 případech. Městská policie nalezla také 2 pohřešované mladistvé osoby a pomohla 2 osobám při vážných zdravotních problémech. Ve 4 případech strážníci vypátrali kradená motorová vozidla, která byla vrácena původním majitelům. Při těchto krádežích přitom zajistili 2 zloděje automobilů.

 

Pult centralizované ochrany

Na pult centralizované ochrany bylo napojeno v roce 2004 celkem 68 objektů včetně všech důležitých objektů města.

V roce 2004 došlo pouze k jedinému narušení hlídaného objektu. Pachatelé však stačili utéci před příjezdem hlídky. K poplachům vyjeli strážníci v roce 2004 celkem 321krát, což je o 330 případů méně než v roce 2003. V průměru vyjížděla městská policie v roce 2004 denně k 0,88 poplachům.

 

Prevence kriminality 

V roce 2004 uskutečnila městská policie v rámci programu prevence kriminality tři projekty. První z nich „Pozor, neotvírej dveře“ byl zaměřen na seniory a pokračoval ve městě úspěšně už druhým rokem. Strážníci během něj montovali bezplatně seniorům starším 65 let bezpečnostní řetízky na vstupní dveře jejich bytů a domků. V roce 2003 bylo namontováno v Bohumíně 254 řetízků, v roce 2004 pak dalších 54 kusů. V Rychvaldě nainstalovali strážníci celkem 47 řetízků. Projekt zrealizovalo město bez státní dotace.

Na dva další projekty se městu podařilo získat téměř padesátitisícovou státní dotaci. Druhým projektem byly přednášky strážníků na  základních i středních školách o právech a povinnostech žáků a dopravní výchově. Projekt se uskutečnil opakovaně už poněkolikáté. Jeho doplněním bylo osm kurzů pro žáky 7. až 9. tříd na chatě Slavíč v Beskydech, kde si žáci zkouší různé modelové situace z práce policie a soudu. Tyto kurzy opakuje městská policie každé dva roky.

Poslední projekt, nazvaný “Zpomal jízdu“, spočíval v instalaci plastových figurín policistů. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti ve vytypovaných lokalitách a silnicích v Bohumíně. V osmi vybraných lokalitách strážníci střídavě umisťovali 3 kusy plastových figurín policistů, které na řidiče působí preventivně. Ti díky nim snižují rychlost svého vozidla. K dosažení zpomalení rychlosti kombinují strážníci toto preventivní opatření také s měřičem rychlosti.

 

Ostatní činnost městské policie 

Městská policie v roce 2004 odchytila 82 volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů, kteří byli převezeni do útulku pro psy v Bohumíně-Šunychlu. Stejně jako v roce 2003 byla i v roce 2004 kapacita útulku i po jeho rozšíření ve většině případů nedostatečná.  Několik dalších polapených psů předali strážníci majitelům, kterým uložili blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách navíc přišli na dalších 66 nepřihlášených psů. Jejich majitele městští policisté oznámili finančnímu odboru městského úřadu.

 

Materiálové a technické zabezpečení městské policie

 

V roce 2004 vlastnila městská policie čtyři motorová vozidla - tři Oply Astra a jednu Škodu Fabii. Velkým pomocníkem při práci městské policie je kamerový monitorovací systém města. Ten měl v roce 2004 už 10 kusů pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího zařízení, digitálního záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm bohumínského Obvodního oddělení Policie České republiky. Městská policie kamerový systém využívá 24 hodin denně nejen ke zjišťování přestupků a dopravních nehod, ale také při zdravotních problémech občanů. Díky systému REDAT provádí městská policie také záznam tří telefonních linek a provoz radiové sítě. V roce 2004 byly zakoupeny další 4 kusy revolverů typu Holek 831. Těch strážníci vlastní už 34. Městští policisté mají na starosti také provoz přenosného měřiče rychlosti vozidel, který statisticky vyhodnocuje údaje o provozu na měřených komunikacích. Jeho výsledky jsou pak podkladem pro jednání dopravního aktivu města.

  

Statistika trestné činnosti

Bohumínská policie zaznamenala v roce 2004 výrazný pokles kriminality. Ze statistiky vyplývá, že v porovnání s rokem 2003 se v Bohumíně snížil počet trestných činů o celých sedmdesát. V roce 2004 jich bylo 688, v roce 2003 však 758 trestných činů. Navíc se v roce 2004 zvýšila o více než dvě procenta jejich objasněnost a dosáhla 49 procent, což je více než okresní průměr. Policisté zaregistrovali pokles trestné činnosti ve srovnání s rokem 2003 také v nedalekém Rychvaldu, kde se počet trestných činů snížil o 62 případů a klesl tak na 119. Jejich objasněnost v roce 2004 vzrostla podobně jako v Bohumíně.

V Bohumíně a v Rychvaldu se podle policejní statistiky snížil počet všech druhů krádeží. Případů vloupání zaznamenala vloni policie 150, předloni jich ale bylo 223. Odcizení jízdných kol kleslo ze 46 v roce 2003 na pouhých 13 případů v roce 2004. Zmenšil se rovněž počet prostých krádeží o 54 případů. Předloni jich policisté evidovali 318, vloni už jen 264. Také vykradených automobilů v obou městech ubylo.  V roce 2003 policisté řešil 172 těchto krádeží, v roce 2004 už jen 89. O celou padesátku se také snížil počet vloupání do bytů. Policisté jich v roce 2004 zaznamenali pouhých 17.

 

Naplňování úkolů strategického plánu rozvoje města v roce 2004

Dlouhodobým cílem městské policie je snižování trestné činnosti v Bohumíně. Proto strážníci nahradili na kamerovém monitorovacím systému původní záznamový systém kvalitním digitálním zařízením, které lépe vyhodnocuje sledované události.

Pult centralizované ochrany fungoval v roce 2004 na zcela bezdrátový radiový provoz bez potřeby pevné telefonní linky. Počet napojených objektů se zvýšil oproti roku 2003 z 65 na 68. Navíc se majetkovému odboru povedlo navýšit počty domovníků v městských domech. Počet zabezpečených vchodů se zvýšil ještě více, protože někteří domovníci mají na starosti hned několik vchodů.


Publikováno / aktualizováno: 1.1.2005

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8