Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2006

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2006

Personální záležitosti

V týmu městské policie působilo v roce 2006 celkem 34 strážníků městské policie. Jejich počet se tedy v posledních třech letech nezměnil. Všichni z nich vlastní osvědčení strážníka. I v roce 2006 vykonávali bohumínští strážníci svou činnost v nedalekém Rychvaldu na základě veřejnoprávní smlouvy. V roce 2006 byl počet městských policistů stabilní a neodešel z něj žádný strážník. Maturitu má 25 strážníků a 9 strážníků je vyučeno.

  

Přestupková a trestná činnost

Městská policie v Bohumíně řešila v roce 2006 celkem 3 046 přestupků, což je o 199 přestupků více než v roce 2005. Z tohoto počtu šlo o 2 397 přestupků, které strážníci řešili blokově, což je ve srovnání s rokem 2005 nárůst o 328 přestupků. Ostatní přestupky postoupila městská policie jiným orgánům. Strážníci udělili blokové pokuty za 452 tisíc korun. Na místě přitom z této částky vybrali 258 tisíc korun. Zbytek pokut ve výši 193 tisíc korun předali k vymáhání finančnímu odboru, který z této částky do konce roku 2006 vybral 175 tisíc korun. Přestupky majitelů psů řešili strážníci blokově v 74 případech, 28 z nich se zabývala přestupková komise. Celkový počet přestupků postoupených od městské policie přestupkové komisi byl 109.

Ve 34 případech použili strážníci proti výtržníkům povolené donucovací prostředky. Žádná osoba přitom nebyla zraněna a zároveň nebyla nikomu způsobena žádná majetková škoda. Ve 512 případech použili městští policisté autobotu jako donucovací prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Provedli také kontrolu 128 podezřelých osob. Při jejich zákrocích došlo ke dvěma fyzickým útokům na strážníky.

Městská policie zadržela v 84 případech při páchání trestné činnosti a při závažnějších majetkových přestupcích 153 podezřelých pachatelů. Na Obvodní oddělení Policie České republiky předvedli strážníci celkem

31 hledaných osob. Z toho se 6 z nich vyhýbalo nástupu výkonu trestu. Strážníci také zabránili útěku 61 chovanců Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně-Šunychlu. Ti se pokusili z ústavu utéci ve 26 případech. Počet zadržených chovanců se oproti roku 2005 snížil o 110 chovanců a to z toho důvodu, že v roce 2006 strážníci pátrali pouze po těch chovancích, které jim oznámila jako hledané osoby Policie České republiky.

Městská policie pomohla 3 osobám při vážných zdravotních problémech na veřejném prostranství. Ve 12 případech strážníci vypátrali kradená motorová vozidla a jeden motocykl, které byly vráceny původním majitelům. Při těchto krádežích přitom v šesti případech zajistili 9 zlodějů automobilů. Strážníci taktéž zadrželi 3 pachatele, kteří se pokoušeli ukrást dvě motorová vozidla.

I v roce 2006 věnovali strážníci spoustu času odhalování zakladatelů černých skládek a „zneužívání“ velkokapacitních kontejnerů na katastru města. Městští policisté odhalili

34 těchto přestupců. Ve 24 případech museli lidé skládku uklidit a zaplatit tisícikorunovou pokutu. Zbývajících

10 závažnějších případů postoupili strážníci k důraznějšímu potrestání přestupkové komisi.

  

Pult centralizované ochrany

Na pult centralizované ochrany bylo napojeno v roce 2006 celkem 72 objektů včetně všech důležitých objektů města a také 12 objektů, které jsou napojeny na pult centralizované ochrany jiných bezpečnostních služeb. V roce 2006 došlo devětkrát k narušení hlídaných objektů. Ve třech případech strážníci zadrželi pachatele včetně ukradeného zboží, v ostatních případech narušitelé utekli před příjezdem hlídky, způsobené škody však byly minimální. K poplachům vyjeli strážníci v roce 2006 celkem 376krát. V průměru tedy vyjížděla městská policie v roce 2006 denně k 1,03 poplachům.

  

Prevence kriminality

V roce 2006 zrealizovala městská policie v rámci programu prevence kriminality dva projekty – přednášky strážníků pro školy a rozšíření kamerového systému. Na preventivní program ve školách dostala městská policie 27 tisícovou dotaci z ministerstva vnitra. Oba projekty plynně pokračovaly z předchozích let.

Prvním projektem byly přednášky strážníků na všech základních i středních školách o právech a povinnostech žáků a dopravní výchově včetně ukázek výzbroje strážníků. Projekt se uskutečnil opakovaně už poněkolikáté. Jeho doplněním bylo osm kurzů pro žáky 7. až 9. tříd na chatě Slavíč v Beskydech, kde si žáci zkouší různé modelové situace z práce policie a soudu. V roce 2006 nechyběly ani hry a školení první pomoci nebo přednášky o nebezpečí a následcích drogových závislostí. V průběhu pěti prodloužených víkendů se programu zúčastnilo zhruba čtyři sta žáků. V rámci programu se mohly děti projet i na koních.

Druhým projektem bylo rozšíření kamerového systému o další venkovní pohyblivou kameru. Ta monitoruje prostranství parkoviště vnitrobloku mezi ulicemi Mírová a Osvoboditelů a lokalitu mezi ulicemi Slezská, Petra Cingra a Osvoboditelů. Součástí tohoto projektu bylo taktéž rozšíření paměti záznamového zařízení a také technická úprava kamer starší generace tak, aby bylo možné manipulovat všemi kamerami jen jedním společným ovládacím zařízením. Če nobílá statická kamera, která byla v závěru roku 2005 nainstalována tak, aby snímala dění ve vstupních prostorách hotelového domu, byla v roce 2006 přemístěna do druhého nadzemního podlaží společných prostor Domu služeb na náměstí Budoucnosti, kde se často schází problémová mládež. Zástupce ředitele městské policie již jedenáctým rokem plní rovněž funkci manažera prevence kriminality Bohumína.

  

Ostatní činnost městské policie

Městská policie v roce 2006 odchytila 64 volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů, kteří byli převezeni do útulku pro psy v Bohumíně-Šunychlu. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce

2006 kapacita útulku ve většině případů nedostatečná. Několik dalších polapených psů předali strážníci majitelům, kterým uložili blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách navíc přišli na dalších 28 nepřihlášených psů. Jejich majitele městští policisté oznámili finančnímu odboru městského úřadu. Pro odchyt psů má městská policie vyškoleno 12 strážníků.

Strážníci zajistili doručení 77 obsílek soudu a městského úřadu, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Městská policie také zajišťuje prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Rovněž provádí bezpečnostní doprovody pracovníků městského úřadu při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu peněz a vyplácení sociálních dávek. Na základě rozhodnutí právního odboru předvádějí strážníci osoby, které se odmítají dostavit k projednávaní svých přestupků k přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách navíc městská policie hlídkuje při přechodech pro chodce u těch základních škol, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách nebo při neprůjezdnosti komunikací řídí strážníci dopravu.

Strážníci také zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení včetně provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky oznamují strážníci odboru životního prostředí a služeb, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě.

Novela zákona 361/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která začala platit od 1. července 2006, přinesla strážníkům zvýšení určitých pravomocí. Spolu s tím ale došlo také ke zvýšení pracovní zátěže strážníků. Teď musejí zasílat oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy v České republice.

  

Materiálové a technické zabezpečení městské policie

V roce 2006 vlastnila městská policie čtyři motorová vozidla – tři Oply Astra a jednu Škodu Fabii, kterou zakoupilo pro výkon služby strážníků město Rychvald. Velkým pomocníkem při práci městské policie je kamerový monitorovací systém města. Ten měl v roce 2006 už 13 kusů pohyblivých barevných kamer a jednu statickou černobílou kameru včetně vyhodnocovacího zařízení, digitálního záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm bohumínského Obvodního oddělení Policie České republiky. Městská policie kamerový systém využívá 24 hodin denně nejen ke zjišťování přestupků a dopravních nehod, ale také při zdravotních problémech občanů.

Díky kamerovému systému tak například v roce 2006 strážníci zadrželi pachatele krádeže jízdního kola či nasazené autoboty, poskytli první pomoc muži s vážným poraněním hlavy, který spadl z kola na náměstí Budoucnosti a zadrželi tři hledané osoby. Kamerový systém jim pomohl i v případech několika dalších krádeží. Díky systému Redat provádí městská policie také záznam dvou telefonních linek a provoz  radiové sítě. V roce 2006 měli strážníci k dispozici 34 kusů revolveru typu Holek 831. Městští policisté mají na starosti také provoz přenosného měřiče rychlosti vozidel, který statisticky vyhodnocuje údaje o provozu na měřených komunikacích. Jeho výsledky jsou pak podkladem pro jednání dopravního aktivu města a pro odbory dopravy a životního prostředí.

  

Statistika trestné činnosti

Bohumínská policie zaznamenala v roce 2006 nepatrné zvýšení kriminality. Ze statistiky vyplývá, že v porovnání s rokem 2005 se v Bohumíně zvýšil počet trestných činů z 762 na 771. Objasněnost trestných činů se naopak zvýšila o necelé dvě procenta a dosáhla 44,65 procenta. Z dvanácti obvodních oddělení PČR v okrese Karviná se jedná o třetí nejvyšší objasněnost. Policisté zaregistrovali také nárůst trestné činnosti ve srovnání s rokem 2005 v nedalekém Rychvaldu, kde počet trestných činů stoupl ze 109 na 136 trestných činů. Jejich objasněnost v roce 2006 vzrostla podobně jako v Bohumíně.

V Bohumíně a v Rychvaldu se podle policejní statistiky snížila ve srovnání s rokem 2005 hospodářská trestná činnost (ze 144 na 102) a násilné trestné činy (z 93 na 89). Naopak k navýšení trestných činů došlo u krádeží prostých (z 324 na 340). Statistiku trestné činnosti v Bohumíně bohužel zvyšují krádeže na železnici Českých drah. V roce 2006 došlo právě v prostorách železnice k 89 krádežím.


Publikováno / aktualizováno: 1.1.2007

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8