Společný projekt se sousední Orlovou

Společný projekt se sousední Orlovou

Společným projektem se sousedním městem Orlovou (jako jediná 2 města ČR), byl odběr a laboratorní rozbou vybraných základních škol s cílem analýzy na přítomnost škodlivých, návykových látek. Na základě rozhodnutí vedení města byla v první polovině roku 2016 provedena městskou policií ve spolupráci s výzkumným ústavem vodohospodářským v Praze, analýza odebraných odpadních vod ze tří školských objektů, která nám potvrdila přítomnost poměrně širokého spektra metabolitů návykových látek. V kontinuitě s dalšími poznatky nás přinejmenšín tento fakt vede k závěrům, že abúzus návykových látek u občanů našeho města je poměrně rozšířeným jevem, zvláště, jsou-li identifikovány i u dětí školou povinných. Samotná zjištění jsou srovnatelná s partnerským městem a potvzuje bohužel skutečnost, že děti experimentují s drogami.


Publikováno / aktualizováno: 19.5.2016

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8