Prevence zaměřená na děti

Prevence zaměřená na děti

V rámci programu prevence kriminality realizuje městská policie každoročně již více než 20 let pravidelné přednášky na všech základních školách vč. ukázek výzbroje a výstroje strážníků. Tyto přednášky se týkají základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci a provádí se pro základní školy v Bohumíně, Rychvaldu vč. gymnázia. Kromě tohoto trvalého cyklu pak provádíme každé dva roky pro žáky 7. až 9. tříd vč. gymnázia 10 víkendových cyklů na chatě Slavíč, kde kromě výše uvedené problematiky jsou děti seznámené také s nebezpečím návykových látek a taktéž si zde vyzkoučejí různé modelové situace z prostředí policie a soudů. Tyto víkendové cykly mají děti zcela zdarma, školy se podílejí pouze 50 % na dopravě dětí.


Publikováno / aktualizováno: 25.4.2016

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8