Lidé se cítí v Bohumíně bezpečněji, vyplývá z průzkumu

Lidé se cítí v Bohumíně bezpečněji, vyplývá z průzkumu

BOHUMÍN - Průzkum pocitu bezpečí, který probíhal od konce ledna do poloviny dubna mezi občany a návštěvníky Bohumína, prokázal pozitivní trend. V porovnání s výsledky z minulých dotazníkových šetření se lidé ve městě cítí bezpečněji, méně se setkávají s protiprávním jednáním a více oceňují práci městské policie.

S dotazníkem bezpečnosti se město obrátilo na obyvatele už potřetí. Stejné otázky zodpovídali Bohumíňáci, ale i přespolní, kteří do města dojíždí například za školou, prací nebo zábavou, také v letech 2015 a 2018.

Ze srovnání získaných dat ze tří dotazníkových šetření vyplývá, že se lidé v Bohumíně cítí stále komfortněji. Například jen zhruba každý třicátý respondent letošního průzkumu odpověděl, že se v ulicích města necítí vůbec bezpečně. V roce 2015 přitom tuto možnost zaškrtl každý desátý, v roce 2018 pak každý dvacátý člověk.

Ubylo také lidí, kteří se v dotazníku svěřili s tím, že se v posledním roce stali ve městě obětí protiprávního jednání. V roce 2015 takto odpověděl každý pátý, letos už to byl jen každý desátý oslovený.

To koresponduje i s policejními statistikami. Ještě v roce 2013 zaznamenali policisté na území Bohumína 756 trestných činů, v roce 2020 už jich bylo pouze 339 a loni dokonce jen 257. „Protiprávního jednání v Bohumíně opravdu ubývá. Je dobře, že to pociťují i obyvatelé a návštěvníci města,“ těší ředitele Městské policie v Bohumíně Romana Honysze.

Bohumínští vyjádřili v letošním průzkumu také rostoucí spokojenost s prací městské policie. Na sedmibodové stupnici jí pozitivní hodnocení mezi jedničkou a trojkou dala nadpoloviční většina respondentů, což v roce 2015 neplatilo. Lidé, kteří letos udělili strážníkům horší známku, své rozhodnutí nejčastěji zdůvodňovali pocitem, že uniformované málo vidí v problémovějších lokalitách města.

Za ty respondenti tradičně označovali oblasti kolem ubytoven, drátoven, nádraží či pěší zóny. „Do zmíněných lokalit posíláme asistenty prevence kriminality a samozřejmě i strážníky. Například na pěší zóně máme neustále hlídku. Posilujeme také kamerový systém,“ reagoval Roman Honysz. Od roku 2018 přibylo v Bohumíně šest stálých kamer, aktuálně na bezpečí ve městě dohlíží 33 stacionárních bodů, další budou přibývat.

Stejně jako před čtyřmi i sedmi lety si Bohumíňáci v dotaznících nejvíce stěžovali na příslušníky sociálně slabších vrstev, opakovaně také upozorňovali na problematiku vandalismu a drog. Určitě je tak potěšilo, když se policistům s pomocí bohumínských strážníků podařilo před pár dny rozbít šestičlenný drogový gang, který měl základnu na území města.

Odpovědi 523 respondentů, kteří se zapojili do letošního průzkumu bezpečnosti, podrobí zástupci bohumínské radnice v příštích týdnech detailnější analýze. Relevantní podněty pak povedou stejně jako u předchozích průzkumů ke konkrétním opatřením.

Petr Wojnar

Foto: Archiv města


DokumentyPublikováno / aktualizováno: 28.4.2022

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8