Portál zobrazuje pohyb vozidel zimní údržby státních silničářů

Portál zobrazuje pohyb vozidel zimní údržby státních silničářů

MS KRAJ / ČR - Ředitelství silnic a dálnic spustilo nový portál zobrazující pohyb vozidel zimní údržby. Webový portál veřejnost informuje o aktuálně prováděné zimní údržbě. Zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby a poskytuje informace o čase posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic I. třídy. 

Na portálu https://udrzba.rsd.cz/ jsou na mapě ČR vykreslovány trasy a jednotlivá vozidla. „Barva trasy je ovlivněna časovým intervalem posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orientaci vozidla a činnost údržby,“ uvedla Tereza Primová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silnice, která není barevně označena, nebyla v posledních 6 hodinách ošetřena. 

V souladu s platnou legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů: do 2 hodin u dálnic, do 3 hodin u silnic I. třídy.

(rzp)


Publikováno / aktualizováno: 17.1.2023

zpět

Copyright © 2016 - 2023 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8