Doporučení chovatelům kvůli ptačí chřipce v okolí

Doporučení chovatelům kvůli ptačí chřipce v okolí

BOHUMÍN – Bohumín spadá kvůli potvrzenému případu výskytu ptačí chřipky v sousední Orlové do takzvaného dozorového pásma. Krajská veterinární správa proto chovatelům na Bohumínsku doporučuje přijmout opatření k minimalizaci nebezpečí přenosu nákazy.

 

Doporučení krajské veterinární správy k zamezení šíření ptačí chřipky

 • doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy,
 • ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem, 
 • slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, 
 • v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky, 
 • krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 
 • pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 
 • pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci, 
 • venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany), 
 • zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, 
 • oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři, 
 • nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků


Eva Liszoková a Lukáš Kania


Publikováno / aktualizováno: 9.2.2017

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8