Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2005

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2005

Personální záležitosti

V týmu městské policie působilo v roce 2005 celkem 34 strážníků městské policie. Jejich počet se tedy oproti roku 2003 a 2004 nezměnil. Všichni z nich přitom vlastní osvědčení strážníka. I v roce 2005 vykonávali bohumínští strážníci svou činnost v nedalekém Rychvaldu na základě veřejnoprávní smlouvy. V roce 2005 byl kádr městské policie stabilní a neodešel z něj žádný strážník. Maturitu má 25 strážníků a 9 strážníků je vyučeno.

  

Přestupková a trestná činnost

Městská policie vBohumíně řešila v roce 2005 celkem 2 847 přestupků, což je 550 přestupků více než v roce 2004. Z tohoto počtu šlo o 2 079 přestupků, které strážníci řešili blokově, což je ve srovnání s rokem 2004 nárůst o 567 přestupků. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům. Strážníci udělili blokové pokuty za 352 tisíc korun. Na místě přitom z této částky vybrali 210 tisíc korun. Zbytek pokut ve výši 142 tisíc korun předali k vymáhání finančnímu odboru. Přestupky majitelů psů řešili strážníci blokově v 64 případech, 36 z nich se zabývala přestupková komise. Celkový počet přestupků postoupených od městské policie, kterými se zabývala přestupková komise, byl 160.

V 20 případech použili strážníci proti výtržníkům povolené donucovací prostředky. Žádná osoba přitom nebyla zraněna a zároveň nebyla nikomu způsobená žádná majetková škoda. Ve 243 případech použili městští policisté autoboty jako donucovací prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Provedli také kontrolu 97 podezřelých osob. Při svých zákrocích nedošlo k žádnému fyzickému útoku na strážníky.

Městská policie zadržela v 93 případech při páchání trestné činnosti a při závažnějších majetkových přestupcích

203 podezřelých pachatelů. Jedenkrát přitom strážníci zadrželi sprejery, kteří se pokoušeli poškodit fasádu Masarykovy základní školy. Na Obvodní oddělení Policie České republiky předvedli strážníci celkem 30 hledaných osob. Z toho se

5 z nich vyhýbalo nástupu výkonu trestu. Strážníci také zabránili útěku 171 chovanců Dětského diagnostického ústa v Bohumíně-Šunychlu. Ti se pokusili z ústavu utéci v 73 případech. Městská policie nalezla také 2 pohřešované mladistvé osoby a pomohla 3 osobám při vážných zdravotních problémech. Ve 4 případech strážníci vypátrali kradená motorová vozidla, které byla vrácena původním majitelům. Při těchto krádežích přitom ve dvou případech zajistili 4 zloděje automobilů. Strážníci taktéž zadrželi 11 pachatelů, kteří vykradli celkem 6 motorových vozidel a také jednoho pachatele, který úmyslně poškodil několik motorových vozidel na Husově ulici.

  

Pult centralizované ochrany

Na pult centralizované ochrany bylo napojeno v roce 2005 celkem 68 objektů včetně všech důležitých objektů města a také 11 objektů, které jsou napojeny na pult centralizované ochrany jiných bezpečnostních služeb. V roce 2005 došlo pouze šestkrát k narušení hlídaného objektu. Ve 4 případech strážníci zadrželi celkem 5 podezřelých pachatelů včetně zcizeného zboží a ve dvou případech narušitelé utekli před příjezdem hlídky, způsobené škody však byly minimální. K poplachům vyjeli strážníci v roce 2005 celkem 385krát. V průměru vyjížděla městská policie v roce 2005 denně k 1,05 poplachům.

  

Prevence kriminality

V roce 2005 zrealizovala městská policie v rámci programu prevence kriminality tři projekty. Všechny projekty byly pokračováním projektů z předchozích let bez dotací z ministerstva vnitra. První z nich „Pozor, neotvírej dveře“ byl zaměřen na seniory a pokračoval ve městě úspěšně už třetím rokem. Strážníci během něj montovali bezplatně seniorům starším 65 let bezpečnostní řetízky na vstupní dveře jejich bytů a domků. V roce 2003 bylo namontováno v Bohumíně 254 řetízků, v roce 2004 pak dalších 54 kusů a v roce 2005 dalších 45 kusů V Rychvaldě nainstalovali strážníci celkem 47 řetízků a v roce 2005 pak ještě 5 kusů bezpečnostních řetízků.

Druhým projektem byly přednášky strážníků na základních i středních školách o právech a povinnostech žáků a dopravní výchově včetně ukázek výzbroje strážníků. Projekt se uskutečnil opakovaně už poněkolikáté. Jeho doplněním bylo osm kurzů pro žáky 7. až 9. tříd na chatě Slavíč v Beskydech, kde si žáci zkouší různé modelové situace z práce policie a soudu. Tyto kurzy opakuje městská policie každé dva roky.

Posledním projektem bylo rozšíření kamerového systému o další dvě venkovní pohyblivé kamery. První kamera monitoruje prostranství na náměstí Budoucnosti a jeho okolí a druhá kamera je nainstalována na sídlišti Tovární ulice. Součásti tohoto projektu bylo taktéž rozšíření paměti záznamového zařízení. V samém závěru roku pak byla na kamerový systém napojena černobílá statická kamera, aby snímala dění ve vstupních prostorách hotelového domu. Zástupce ředitele městské policie již desátým rokem plní rovněž funkci manažera prevence kriminality našeho města.

  

Ostatní činnost městské policie

Městská policie v roce 2005 odchytila 61 volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů, kteří byli převezeni do útulku pro psy v Bohumíně-Šunychlu. Stejně jako v předchozích letech byla i v roce 2005 kapacita útulku i po jeho rozšíření ve většině případů nedostatečná. Několik dalších polapených psů předali strážníci majitelům, kterým uložili blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách navíc přišli na dalších 28 nepřihlášených psů. Jejich majitele městští policisté oznámili finančnímu odboru městského úřadu. Pro odchyt psů bylo v tomto roce vyškoleno na veterinární fakultě v Brně dalších osm strážníků a nyní má městská policie celkem 12 strážníků s tímto oprávněním.

Strážníci zajistili doručení 99 obsílek soudu a městského úřadu, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Městská policie také zajišťuje prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Rovněž provádí bezpečnostní doprovody pracovníků městského úřadu při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu peněz a vyplácení sociálních dávek. Na základě rozhodnutí právního provádíme předvádění osob, které se odmítají dostavit k projednávaní svých přestupků k přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách navíc strážníci hlídkují při přechodech pro chodce u těch základních škol, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci řídí dopravu, stejně jako v zimním období v případech uvíznutých kamionů a neprůjezdnosti komunikací.

Dále strážníci zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení včetně provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru životního prostředí a služeb, v jehož kompetenci je sjednán nápravy těchto nedostatků.

Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě.

  

Materiálové a technické zabezpečení městské policie

V roce 2005 vlastnila městská policie čtyři motorová vozidla – tři Oply Astra a jednu Škodu Fabii. Velkým pomocníkem při práci městské policie je kamerový monitorovací systém města. Ten měl v roce 2005 už 12 kusů pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího zařízení, digitálního záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm bohumínského Obvodního oddělení Policie České republiky. Městská policie kamerový systém využívá 24 hodin denně nejen ke zjišťování přestupků a dopravních nehod, ale také při zdravotních problémech občanů. Díky systému REDAT provádí městská policie také záznam tří telefonních linek a provoz radiové sítě. V roce 2005 měli strážníci k dispozici 34 kusů revolveru typu Holek 831. Městští policisté mají na starosti také provoz přenosného měřiče rychlosti vozidel, který statisticky vyhodnocuje údaje o provozu na měřených komunikacích. Jeho výsledky jsou pak podkladem pro jednání dopravního aktivu města.

  

Statistika trestné činnosti

Bohumínská policie zaznamenala v roce 2005 zvýšení kriminality. Ze statistiky vyplývá, že v porovnání s rokem 2004 se v Bohumíně zvýšil počet trestných činů z 688 na 762. Tím klesla i jejich objasněnost a dosáhla 43,12 procent. Policisté zaregistrovali naopak pokles trestné činnosti ve srovnání s rokem 2004 také v nedalekém Rychvaldu, kde se počet trestných činů snížil o 10 případů a klesl tak ze 119 na 109 trestných činů. Jejich objasněnost v roce 2005 klesla podobně jako v Bohumíně.

V Bohumíně a v Rychvaldu se podle policejní statistiky snížil počet krádeží vloupáním. Případů vloupání zaznamenala policie 144krát v roce 2005, v roce 2004 jich ale bylo 150. Klesla také násilná trestná činnost, ze 116 případů v roce 2004 na 93 případů v roce 2005. Naopak k navýšení trestných činů došlo u krádeží prostých z 264 na 324 a u hospodářské trestné činnosti z 56 na 144. Hlavní podíl na  navýšení trestné činnosti má vedle krádeží prostých (60 případů), kdy škoda přesáhne částku 5 tisíc korun právě navýšení hospodářské trestné činnosti (88 případů), kde se jedná většinou o úvěrové a leasingové podvody.


Publikováno / aktualizováno: 1.1.2006

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8