Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2008

U jednotlivých druhů trestné činnosti došlo vůči loňskému roku k nárůstu u krádeží prostých (z 285 na 313). Statistiku trestné činnosti v Bohumíně trvale zvyšuje trestná činnost spáchána na železnici ČD a nové trestné činy spáchané řidiči motorových vozidel nevlastnících řidičské oprávnění.

V Rychvaldu, který spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Bohumín, došlo k nárůstu trestné činnosti oproti roku 2007, a to ze 125 na 162 trestných činů. Objasněnost v Rychvaldu klesla obdobně jako v Bohumíně. I v roce 2008 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 34 strážníků, z nichž 4 jsou vyčleněni pro službu v Rychvaldu.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních médií, pravidelný sloupec „Maják MP“ bývá v městských novinách OKO.

  

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 2 977 přestupků a z toho 1 747 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným.

Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 87 případech a 18 těchto přestupců bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkový počet přestupků postoupených přestupkové komisi byl 794.

Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné, ve spolupráci s PČR, prováděli strážníci na požádání pouze asistenci PČR. V 18 případech o umístění na záchytnou stanici rozhodla městská policie.

Bylo odhaleno celkem 18 zakladatelů černých skládek, 8 případů bylo vyřešeno pokutou, ostatní byly postoupeny přestupkové komisi. Nižší počet zjištěných přestupců souvisí se zrušením stanovišť velkokapacitních kontejnerů.

Ve 25 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a nikomu nebyla způsobená žádná majetková škoda.

Strážníci provedli kontrolu 128 podezřelých osob. Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích bylo v 83 případech zadrženo 152 podezřelých pachatelů.

Strážníci předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR 44 hledaných osob, z toho 7 osob, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dalšími zadrženými bylo 19 chovanců, kteří se pokusili utéci z Dětského diagnostického ústavu v Šunychlu.

Ve 4 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla, která pak mohla být navrácena svým původním majitelům a přitom zajistili v 1 případě pachatele krádeže vozidla.

  

Pult centralizované ochrany

Na pultu centralizované ochrany bylo napojeno 73 objektů, včetně všech důležitých objektů města. V roce 2008 došlo k 11 narušení hlídaných objektů. Ve 4 případech byli podezřelí pachatelé zadrženi, a to i se zcizeným zbožím. Bylo zaznamenáno 354 poplachů.

 

Program prevence kriminality

Městská policie realizovala v roce 2008 tři projekty, které byly pokračováním projektů z předchozích let.

Prvním projektem realizovaným městskou policií byly „přednášky strážníků na všech základních školách“, druhým byl projekt „rozšíření kamerového systému“ o další dvě venkovní pohyblivé kamery. Třetím projektem byly „preventivní programy pro školy“. Jsou určeny pro žáky 7–9 tříd základních škol, vč. gymnázia.

Strážníci zajistili doručení 104 kusů obsílek soudu a MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Zajišťují rovněž prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. V ranních hodinách strážníci hlídkují u přechodů pro chodce u těch základních škol, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí.

  

Roční výkaz o přestupcích projednaných v roce 2008 - porovnání s předchozími léty

  

 

 

Rok

 

Nápad přestupků celkem

 

Počet vydaných rozhodnutí

 

Přestupky proti veřejné- mu pořádku

§ 47

Přestupky proti občan- skému soužití

§ 49

Přestupky proti pořádku v územní samosprávě

§ 46,48

Přestupky na úseku ochrany před alk. a tox.

§ 30,§22

1997

410

367

19

31

14

1

1998

387

345

15

53

37

2

1999

467

370

22

93

30

6

2000

556

325

33

119

33

0

2001

520

466

65

210

61

2

2002

704

482

65

90

129

3

2003

2000

1373

126

132

53

167

2004

1562

917

57

70

43

137

2005

1264

697

59

65

33

153

2006

913

503

53

45

22

73

2007

1413

708

43

49

14

61

2008

1310

988

55

66

15

42

 

 

 

Rok

 

Přestupky na úseku školství § 31

 

Přestupky proti

majetku § 50

 

Přestupky proti bez.

a plyn. sil. provozu § 22

 

 

Postoupeno přestupků

 

 

Počet pokut

1997

0

120

0

43

44

1998

0

108

0

42

23

1999

0

148

0

84

35

2000

0

151

0

40

152

2001

1

197

0

8

198

2002

4

198

0

7

250

2003

0

203

297

56

810

2004

6

134

213

74

689

2005

6

137

179

79

463

2006

5

119

168

57

389

2007

4

130

360

54

533

2008

7

106

601

51

848

  

Srovnání některých ukazatelů městské policie

 

 

rok

 

přestupky celkem

 

blokové pokuty

trestná činnost

Bohumín

trestná činnost

Rychvald

objasněnost trestné činnosti v %

2006

3 046

2 397

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

786

125

48,41

2008

2 977

1 747

772

162

41,54

  

 

rok

 

černé skládky

 

odchyt psů

 

hledané osoby

zadržení pachatelé trestné činnosti

 

nalezená vozidla

doručené

 

2006

 

34

 

64

 

31

 

153

 

12

 

77

 

2007

 

24

 

71

 

28

 

111

 

8

 

95

 

2008

 

18

 

70

 

44

 

152

 

4

 

104

 


Publikováno / aktualizováno: 1.1.2009

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8