Pálení čarodějnic je i v omezující koronavirové době rizikovou záležitostí

Pálení čarodějnic je i v omezující koronavirové době rizikovou záležitostí

MS KRAJ – Konec dubna je podle tradice časem oblíbeného „pálení čarodějnic“. Hasiči ho vzhledem k panujícímu suchu nedoporučují, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

I když v současné době platí vládou schválená omezení o účasti na hromadných akcích z důvodu prevence šíření koronaviru, hasiči předpokládají, že oslavy filipojakubské noci se uskuteční na mnoha místech Moravskoslezského kraje, byť v omezeném počtu osob, nebo v rodinném kruhu.

Před tradičním pálením čarodějnic a rozděláváním otevřených ohňů v současné době důrazně varujeme a nedoporučujeme je. Přesto, že konec měsíce dubna má být dle předpovědi bohatší na dešťové srážky, stále hrozí zvýšené nebezpečí vzniku přírodních požárů,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

základní rady pro rozdělávání ohňů v přírodě:

  • Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů např. ohraničeno pruhem širokým nejméně jeden metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů), a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů,
  • při umísťování ohniště je potřeba zohlednit i aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, aby nedošlo k přenosu požáru kvůli odletujícím jiskrám na okolní objekty,
  • hranici z polen stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran a následné rozšíření ohně mimo vyhrazené místo ohniště,
  • před zapálením ohniště zabezpečit dostatečné množství hasebních látek (vodu, písek) a volné příjezdové cesty, aby se hasiči včas dostali na místo případného požáru,
  • při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívat vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu, líh,
  • vždy zajistit přítomnost alespoň jedné osoby starší 18 let,
  • ohniště opustit až poté, co je důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou – a je opravdu vychladlé. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé části a poryv větru je znovu rozdmýchá a roznese do okolí.

(rzp)


Publikováno / aktualizováno: 29.4.2020

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8