Zapnutá červená světla na přejezdech řidiče neodradila

Zapnutá červená světla na přejezdech řidiče neodradila

MS KRAJ - Moravskoslezští policisté se zaměřili na chování řidičů na železničních přejezdech a dodržování zákona o silničním provozu. Policisté zjistili 14 přestupků bezprostředně spojených s přejezdy. Až na jeden, který oznámili příslušnému správnímu orgánu, vyřídili všechny v příkazním řízení.

Policisté zaznamenali například přestupky, kdy řidiči vjeli na železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Mezi další přestupky patřily ty, kdy řidiči porušili stanovenou rychlost jízdy s ohledem na vzdálenost od železničního přejezdu,“ uvedla policejní komisařka Soňa Štětínská.

Policisté zkontrolovali v rámci akce celkem 253 vozidel.

(red)


Publikováno / aktualizováno: 26.5.2018

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8